StoneImperial.cz

Pan Wolf je nĕkdo, kdo opravdu ví co dĕlá. Svou prací žije a hlavnĕ u ní opravdu přemýšlí. Dĕlám nĕco, co pro žádného marketéra není denní chleba. Ale pan Wolf se mĕ ujal a musím přiznat, že výsledky jsou viditelné, jsem moc spokojený.

 

Josef Hojdar - majitel

Rozsah práce

Google Ads, Seznam Sklik

Konkrétní zadání

Připravit a dlouhodobě spravovat PPC kampaně v Google Ads i Skliku s důrazem na výkon. 

Výsledky

Pro pana Hojdara a jeho eshop stoneimperial.cz jsem připravil a dlouhodobě spravuji kompletní PPC marketing v Google Ads a Skliku.

PNO - jsem vázán smlouvou o mlčenlivosti